Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  Частина 4. Продовження частина 1   частина 2   частина 3 

 

ГЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ - Частина 4
географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

 

ОПИС ВІДДІЛІВ

6. Травертини

Травертини – надзвичайно цікаві у пізнавальному та науковому відношеннях карбонатні осадові гірські породи. Вони відкладаються лише при певних умовах з джерельних вод збагачених бікарбонатом кальцію (Ca(HCO3)2). Ці породи характерні виключно для останнього четвертинного періоду історії Землі. На Україні вони найбільше поширені у Середньому Придністров’ї та частково в Криму. У цих породах часто зустрічаються рештки деревних та трав’янистих рослин, черепашки наземних молюсків та кості хребетних тварин. Вивчення цих решток має велике значення для відтворення палеогеографічних умов часу відкладання травертинів.

Зразки травертинів експонуються у одній з скляних шаф у середній частині музею. Тут можна наочно переконатися як тепер відкладається карбонат кальцію на мохах, як він відкладався у минулому на опалих листках і гіллях дерев, стеблах болотних рослин тощо. Цей відділ постійно поповнюється новими зразками, які вивчають працівники кафедри, починаючи з 2000 року.

Травертини геологічний музей, географічний факультет ТНПУ

Травертини геологічний музей, географічний факультет ТНПУ

Травертини

Крім експонатів описаних вище відділів, в музеї велика частина зразків виставлена на окремих підставках, зокрема: три великі конкреції з кристалами піщанистого кальциту, жеода з кристалами прозорого кальциту, уламки стовбурів скам’янілих дерев, гранітні валуни з льодовикових відкладів Волині та ін.

у геологічному музеї, географічний факультет ТНПУ

у геологічному музеї, географічний факультет ТНПУ

Щорічно музей відвідують сотні студентів університету, учнів шкіл, ліцеїв, коледжів міста Тернополя і області та численні гості університету.

у геологічному музеї, географічний факультет ТНПУ

Геологічний музей став одним з джерел збагачення студентів та учнів знаннями про рідний край, виховання любові до нього. Він відіграє суттєву педагогічну роль в естетичному, моральному, екологічному, і чи не найбільшу – в патріотичному вихованні молоді.

Екскурсія у геологічному музеї, географічний факультет ТНПУ

Нині, коли український народ вступив у нову еру свого історичного розвитку в Україні розроблена і реалізовується державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) в якій одним із пріоритетних напрямків є “формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати для розквіту держави, готовності її захищати”, навчально-виховна роль краєзнавства особливо зростає.

Геологічний музей географічного факультету є однією з форм пропаганди краєзнавчих знань. Він містить сотні зразків мінералів, гірських порід і викопної фауни та флори з різних періодів історії Землі. Ці природні утворення нікого не залишають байдужими. У процесі їх вивчення у студентів не лише формуються глибокі знання, але й естетичні смаки, збуджується інтерес до пошуків, досліджень і любов до прекрасного.

Екскурсія у геологічному музеї, географічний факультет ТНПУ

Наш багаторічний досвід роботи зі студентами переконує, що добре поставлена краєзнавча робота на факультеті і на кафедрі не лише сприяє поглибленню знань студентів з географічних дисциплін, але й збуджує в них любов до рідного краю, гордість за нього, сприяє патріотичному вихованню молоді, що так необхідно для розвитку незалежної української держави на сучасному етапі.


Частина 4. Продовження частина 1   частина 2   частина 3 

Автори публікації: Дем'янчук П.М. Свинко Й.М.

 

Новини