Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна

Кафедра географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету

Утворена в 1992 р. як кафедра географії України, була першою серед подібних кафедр у вищих педагогічних навчальних закладах країни. Ініціатором створення кафедри став перший її завідувач кандидат географічних наук, доцент Б.І.Заставецький (до 2000 р.). У 2004–2008 рр. мала назву кафедра географії України, краєзнавства і туризму.

З 2000 р. до вересня 2017 року колектив очолювала доктор географічних наук, професор О.В.Заставецька. До складу кафедри сьогодні входять 10 викладачів, всі кандидати наук - доценти  А.В.Кузишин, Я.О.Мариняк, Н.І.Флінта, П.Л.Царик, Л.Б.Альтгайм, Т.Б.Заставецький, асистенти І.В.Поплавська, Б.Т.Пушкар, І.Р.Рудакевич, К.Д.Дударчук, завідувач лабораторією Г.Б.Головко та старший лаборант О.А.Фіткайло. При кафедрі в аспірантурі навчається С.І.Задворний.

кафедра географії України і туризму ТНПУ
Колектив кафедри географії України і туризму. Зліва направо: О.І.Пушкар, Л.Б.Альтгайм, О.А.Фіткайло, Н.І.Флінта, М.Я.Іванів, Г.Б.Головко, О.В.Заставецька, О.М.Горобець, Я.О.Мариняк, Л.В.Зуб, М.В.Питуляк, А.В.Кузишин.


У різний час на кафедрі також працювали кандидати географічних наук, доценти Б. Я. Федуник, Л. П. Царик, Л.Б.Заставецька, М.В.Питуляк, асистенти В.О.Гульовський, С.І.Гунько,    Л.В.Зуб, М.Я.Іванів, І.В.Костецький, Н.П.Стецько, І.Ю.Чеболда,   В.Р.Щавінський, О.М.Горобець.

Колектив кафедри вносить вагомий вклад у навчання студенів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за напрямом підготовки “Географія”, забезпечує підготовку фахівців за спеціалізацією “краєзнавчо-туристична робота”. Кафедра є випускною у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом “Туризм”.

Студентам-географам викладачами кафедри читаються такі основні навчальні дисципліни: рекреаційна географія, географія туризму, географічне краєзнавство і методика його проведення, математичні методи у географії, теорія і методологія географічної науки, історія розвитку географії в Україні.

Студентам спеціальності “Туризм” викладаються дисципліни: вступ до спеціальності, туристичні ресурси України, туристичне краєзнавство, рекреаційні комплекси, діяльність туристичної самодіяльної організації, географічні основи туризму, організація анімаційних послуг в туризмі, історія туризму, економіка і ціноутворення в галузі туризму, спортивний туризм, технологія туристської діяльності, технологія ресторанної справи, технологія готельної справи, маркетинг туризму, організація рекреаційних послуг, організація екскурсійних послуг, організація транспортних послуг, організація послуг харчування, менеджмент туризму, правове регулювання туристичної діяльності, організація туризму, аналіз діяльності підприємств туризму, бухгалтерський облік туристичної діяльності, рекреаційна географія, туристське країнознавство.

Викладачі кафедри працюють над розробкою важливої науково-дослідної проблеми “Трансформація структури господарства регіонів і розробка географічних основ регіональної соціально-економічної політики держави”, що координується Інститутом географії НАН України. В цьому руслі веде свої індивідуальні науково-дослідні програми весь колектив кафедри. При кафедрі є аспірантура, функціонують лабораторія регіональних географо-краєзнавчих досліджень та лабораторія “Гостинність”.

Із 2000 року на кафедрі видається фаховий Всеукраїнський науково-теоретичний часопис “Історія української географії” (на даний час видано 25 випусків).

Кафедра була організатором всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій з географічного краєзнавства (1999, 2003), історії української географії і картографії (1995, 2000, 2007, 2013), проблем розвитку туризму (2009, 2012, 2013, 2014). Підтримує тісні наукові зв’язки із вченими провідних ВНЗ України, працівниками Інституту географії НАН України.  

 

Буклет про кафедру для абітурієнтів

 

 

 

Новини