Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна кафедра географії та методики її навчання

Сивий Мирослав Якович

Сивий Мирослав Якович

завідувач кафедри географії та методики її навчання, доктор географічних наук, професор


Народився 16 лютого 1950 року у с.Клебанівка Підволочиського району Тернопільської області. Вчився спочатку у Клебанівській восьмирічній, потім – у Тернопільській СШ № 6, яку закінчив у 1967 р. У цьому ж році вступив до Львівського державного університету імені І.Франка (геологічний факультет), який закінчив у 1972 р. за спеціальністю “Геологія і розвідка родовищ корисних копалин”.

Був спрямований на роботу в експедицію “Уралвуглерозвідка”, де працював у Кизеловській геологорозвідувальній партії на посаді дільничного геолога до 1974 р. У цьому ж році вступив у аспірантуру при відділі геології вугілля Інституту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР (науковий керівник – доктор геолого-мінералогчних наук Кушнірук В.О.).

У 1980 р. захистив у Дніпропетровському гірничому інституті ім.Артема кандидатську дисертацію на тему “Особливості регіонального метаморфізму вугілля Львівсько-Волинського басейну”. Працював на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті геології та геохімії АН УРСР, а з 1982 р. – на посаді старшого викладача кафедри географії (пізніше – фізичної географії) Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.Галана (пізніше – Тернопільський національний університет ім. В.Гнатюка). У 1988 р. затверджений на посаду доцента кафедри фізичної географії.

В 2005 р. у Львівському національному університеті імені І.Франка захистив докторську дисертацію на тему “Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 20 грудня 2007 р. – професор, а з 1 липня 2008 р. – професор-завідувач кафедри фізичної географії Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, з вересня 2013- завідувач кафедри географії та методики її навчання.

У 2004 р. нагороджений ректоратом Дипломом за кращу монографію 2004 року “Мінеральні ресурси Поділля”, у 2008 році – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси: пов’язані з конструктивно-географічними дослідженнями природно-ресурсного потенціалу Поділля, мінерально-сировинних ресурсів України, проблемами оптимізації природокористування, геологією вугільних басейнів, регіональною геологією західної околиці Східно-Європейської платформи. Опублікував понад 190 наукових та науково-методичних праць, з них 3 монографії, 2 підручники (у співавторстві з Свинком Й.М.), 4 посібники (2 – у співавторстві з Свинком Й.М.) для вищої школи, статті у фахових виданнях, енциклопедичних словниках, матеріали наукових форумів тощо.

Навчальні курси: "Загальна та історична геологія", "Океанологія, палеогеографія" (спецкурс), "Географія мінеральних ресурсів України", "Палеоландшафтознавство" (магістерські курси).

Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: syvyjm@ukr.net

Новини