Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  кафедра географії та методики її навчання

Свинко Йосип Михайлович

Свинко Йосип Михайлович

професор кафедри географії та методики її навчання, кандидат геолого-мінералогічних наук

Народився 2 жовтня 1934 р. в селі Ямна Долішня Перемишльського повіту (Польща). У жовтні 1945 року переселений в УРСР, в село Лошнів Теребовлянського району Тернопільської області. У 1958 році закінчив геологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, здобувши кваліфікацію інженера-геолога – розвідника рудних корисних копалин. Два роки працював на виробництві: спочатку в Одеській геолого-розвідувальній експедиції, а згодом у науково-дослідному секторі Львівського державного університету. Восени 1960 року був запрошений на посаду старшого викладача Кременецького державного педагогічного інституту, який у 1969 році переведено в Тернопіль. У цьому інституті пройшов шлях від старшого викладача, доцента до професора.

Аспірантуру закінчив без відриву від виробництва при кафедрі загальної геології Львівського державного університету ім. І. Франка (керівник – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Д.П.Резвой). В 1968 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему ”Неотектоніка північної частини Поділля“.

Обирався заступником декана та деканом природничого факультету (1969-1973 рр.), був ініціатором створення Тернопільського відділу Українського географічного товариства (1972 р.) та географічного факультету (1990 р.). У 1982 році обраний завідувачем кафедри географії, а після її розділення на дві окремі кафедри (фізичної й економічної та соціальної) – завідувачем кафедри фізичної географії. На цій посаді працював до червня 2008 року. У 2008 році обраний на посаду професора кафедри фізичної географії, яка у 2013 році реорганізована у кафедру географії та методики її навчання, де працює в даний час.

Академік Української екологічної академії наук та академік Академії соціального управління зі спеціальності соціальна політика, почесний член Українського товариства охорони природи та Українського географічного товариства, член наукового товариства ім. Т. Шевченка, лауреат Всеукраїнської премії імені Сергія Подолинського.

У 1970 році відзначений нагрудним значком ”Відмінник народної освіти УРСР“, у 1982 – нагрудним значком ”Відмінник охорони природи УРСР“, а в 1986 – нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Наукові інтереси: неотектоніка та її відображення в рельєфі, охорона природи, раціональне використання природних ресурсів та екологічне виховання, геологічна і географічна освіта, персоналії в геології та географії.

Навчальні курси: "Геологія з основами палеонтології", "Геологія з основами геохімії", "Новітня геодинаміка земної кори", "Сучасні еколого-геологічні проблеми України", "Природнича географія Поділля", "Інженерна екологія".

Контакти: Україна, 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: geo-tnpu@ukr.net

Новини