Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна

Кафедра фізичної географії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету

Кафедра фізичної географії була утворена в 1985 році. Першим її завідувачем став доцент (згодом – професор) Й. М. Свинко, який понад 20 років керував колективом. З 2008 року кафедру очолює доктор географічних наук, професор М.Я. Сивий.

Сьогодні до складу кафедри входять ще 9 викладачів та 2 лаборанти. Це кандидат геолого-мінералогічних наук, професор Й. М. Свинко, кандидат сільськогосподарських наук, професор Д. І. Ковалишин, кандидат історичних наук, доцент М. О. Алексієвець, кандидати географічних наук, доценти О. В. Волік, П. М. Дем’янчук, М. Р. Питуляк, Н. Б. Таранова, асистент С. В. Гулик, старші лаборанти І. В. Вихованок, О. А. Хурсін, аспіранти Р.В. Бронецький, О.В. Семеген, Б.Б. Гавришок. У різний час на кафедрі також працювали кандидати географічних наук, доценти Р. Д. Бойко, Г. В. Чернюк, Б. І. Заставецький, викладачі Я. О.Мариняк, Л. П. Царик, І. Є. Жук, лаборант О. Гасай.

кафедра фізичної географії ТНПУ
Колектив кафедри фізичної географії. Зліва направо:
Н. Б. Таранова, М. Р. Питуляк, С. В. Гулик, Д. І. Ковалишин,
П. М. Демянчук, М. Я. Сивий, М. О. Алексієвець.


Колектив кафедри забезпечує навчальний процес щодо підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом підготовки “Географія”. Окремі дисципліни викладаються для інших напрямів підготовки студентів університету.

Викладачі кафедри читають такі основні дисципліни: загальне землезнавство, загальну та історичну геологію, метеорологію і кліматологію, загальну гідрологію, геоморфологію і палеогеографію, біогеографію, ґрунтознавство з основами географії ґрунтів, основи океанології, ландшафтознавство, фізичну географію материків і океанів, а також проводять навчальні практики із зазначених дисциплін та беруть участь в організації комплексної далекої практики з фізичної та соціально-економічної географії.

Основними напрямами наукових досліджень співробітників кафедри є: конструктивна географія мінеральних ресурсів, палеогеографія антропогену Поділля, проблеми географічних екотонів, фізико-географічне районування поверхні Землі, особливості ґрунтового покриву Поділля, топонімія Волино-Поділля, неотектоніка Волино-Поділля, історія екологічного руху в Україні.

Кафедра була організатором всеукраїнської і міжнародної наукових конференцій, присвячених удосконаленню змісту географічної освіти (1993) і розвитку географічної науки та освіти в Україні на початку ХХІ століття (2002). Кафедра підтримує зв’язки з науковими і вищими навчальними закладами України – Інститутом географії НАН України (Київ), Інститутом геологічних наук НАН України (Київ), Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України (Львів), Українським НДІ ґрунтознавства й агрохімії ім. О. Соколовського (Харків), Київським, Львівським і Чернівецьким національними університетами, Мелітопольським державним педагогічним університетом, Криворізьким державним педагогічним університетом та ін.  

Новини