Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  кафедра географії України і туризму


Заставецький Тарас Богданович

Заставецький Тарас Богданович

кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії України і туризму

Народився 25 вересня 1979 року в с.Яструбово Козівського району Тернопільської області.

У 1996 році закінчив Тернопільську ЗОШ № 22. У цьому ж році поступив на географічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю "Географія і біологія". Впродовж 2000-2001 років виконував обов'язки старшого лаборанта кафедри географії України.

У 2001 року вступив до аспірантури при Тернопільському державному педагогічному університеті.

В березні 2004 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему: "Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області)".

З квітня 2004 року викладає географічні дисципліни в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Працює технічним редактором всеукраїнського часопису "Історія української географії", що виходить двічі на рік при кафедрі географії України ТНПУ ім.В.Гнатюка. Є членом редколегії цього ж часопису.

Автор і співавтор близько 60 друкованих робіт.

Адміністратор сайту географічного факультету ТНПУ.

Наукові інтереси: “Формування та розвиток міських поселень Хмельницької області”; “Розвиток української геоурбаністики”, "Інформаційні технології в географії та туризмі".

Навчальні курси: "Інформаційні системи в туризмі", "Геоінформаційні технології в географії”, „Туристичне країнознавство”, "Географія туризму".

Контакти: Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: zast@ukr.net

Сторінка на сайті orcid.org: https://orcid.org/0000-0002-7959-2955Вибрані публікації на онлайн-ресурсах:

Заставецький Т.Б. Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. - Львів, 2004. - Національна бібліотека України ім. В. І.Вернадського

Заставецький Т.Б., Ткач Д.В. Розвиток української геоурбаністики // Історія української географії. – Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль. – Випуск 6, 2002. – С.82-87

Заставецький Т.Б. Туризм як одна з пріоритетних галузей розвитку депресивного аграрного регіону // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Збірник наукових праць. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 120-121.

Заставецький Т.Б. Китай — країна таємниць і загадок // Газета "20 хвилин" від 22 лютого 2008 р. Електронний ресурс.

Заставецький Т.Б. «Похмурий туризм» як відображення трагічних подій у історії та культурі народів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. - Вип. 1 (29). – Тернопіль: [Тайп], 2011. – С. – 101-107.

Заставецький Т.Б. Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. - Вип. 2. – Тернопіль: [Тайп], 2014. – С. – 17-21.

Заставецький Т.Б. Зміна функцій міських поселень аграрного регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. - Вип. 1. – Тернопіль: [Тайп], 2015. – С. – 103-108.

Заставецький Т.Б. Міські поселення як центри нових територіальних громад у аграрному регіоні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. - Вип. 1. – Тернопіль: [Тайп], 2017. – С. – 62-67.

Zastavetska L., Zastavetsyy T. Modern demographic crisis in Ukraine: causes and consequence // The genesis of genius: International scientific periodical journal for economists and jurists. - Geneva, Switzerland, July, 2016. - №6. – P.99-102.

Kuczabski A., Zastavetska L., Zastavetskyy T. The reform of administrative division in Ukraine: Problems of territorial communities formation in the Polish-Ukrainian borderland // Journal of Geography, Politics and Society. – Institute of Geography, University of Gdansk, 2017. -№ 7 (2). - P.87-98. Завантажити статтю у форматі PDF

Заставецький Т.Б. Навчальна поїздка за програмою «Studienreise» німецької служби DAAD у Федеративній республіці Німеччина студентів географічного факультету // Сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Новини