Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін


Царик Любомир Петрович

Царик Любомир Петрович

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін

Народився 28 листопада 1955 року в с.Порохова Бучацького району Тернопільскої області у сім’ї вчителів

В 1970 році з відзнакою закінчив Базарську восьмирічну школу Чортківського району, після чого навчався у Львівському електротехнікумі зв’язку. Впродовж 1974 -1976 рр. проходив службу у лавах Радянської Армії. З 1977 по 1982 роки – студент географічного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. З 1982-1985 роки – аспірант кафедри економічної та соціальної географії Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. За успішну роботу на ХІІ Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Москві (1985) відзначений Почесним знаком ЦК ВЛКСМ.

З 1987 року працював на посаді викладача природничого факультету Тернопільського державного педагогічного інституту. 14 грудня 1988 року на Вченій раді Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова захистив кандидатську дисертацію на тему: „Економіко-географічні аспекти вдосконалення територіального управління господарством (на матеріалах Північного економічного району)”. З 1988 року - старший викладач кафедри фізичної географії ТДПІ.

Був одним з ініціаторів створення у 1990 році географічного факультету, обраний першим його деканом. З 1992 року - доцент кафедри фізичної географії. У 1993 році брав безпосередню участь у ліцензуванні спеціальності „ екологія, охорона природи і раціональне природокористування” та створенні нових підрозділів факультету - кафедри географії України і краєзнавства, географічного стаціонару у с. Дзвенигород Борщівського району.

У 1995 році обраний деканом географічного факультету на другий термін. З 1993 по 2000 рік - доцент кафедри географії України і краєзнавства ТДПІ. У цей період була ліцензована спеціальність „туризм”. У 1999 році за серію публікацій еколого-географічної спрямованості був обраний членом-кореспондентом Української Екологічної Академії наук.

У 2000 році обраний деканом географічного факультету на третій термін. У цьому ж році був ініціатором започаткування обласного еколого-краєзнавчого проекту учнівської молоді „Твій рідний край”, який у 2010 році відзначив своє десятиліття, та створення кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін, яку очолював за сумісництвом з 2000 до 2003 року.

У 2003 році нагороджений Почесною грамотою, у 2005 році - знаком „Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України.

З 2006 року – професор кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2009 році обраний на посаду завідувача кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У лютому 2010 року захистив докторську дисертацію на тему „ Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)” за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Очолює науково-дослідну лабораторію „Моделювання еколого-географічних систем”.

Член Українського географічного товариства, Тернопільського осередку НТШ, науково-технічної ради природного заповідника „Медобори”, науково-технічної ради НПП "Дністровський каньйон", громадської ради департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, громадської ради з екології при міській адміністрації, головний редактор часопису „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: географія” з 1998 року. Член спеціалізованих вчених рад Львівського національного університету ім. Івана Франка та Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Автор понад 250 наукових та науково-методичних праць, з них 6 монографій, 10 навчальних посібників (5 для вищої школи), підручника з екології для 10 класу профільної школи (у співавторстві), 3-х навчальних програм з екології для учнів профільної школи, статей у фахових виданнях, матеріалах наукових конференцій, енциклопедіях тощо.

Наукові інтереси: охоплюють широке коло питань природоохоронного природокористування, еколого-географічного, ландшафтно-екологічного, екоосвітнього спрямувань.

Навчальні курси: "Заповідна справа", "Соціальна екологія", "Ландшафтна екологія", "Основи сталого розвитку", "Екологічна географія" (бакалаврські курси), "Конструктивна географія", "Наукові засади формування екомереж", "Глобальні екологічні проблеми" (магістерські курси).

Монографії:
1. Царик Т.Е. Экономические аспекты региональной экологической политики. Рукопись/ Т.Е.Царик, Л.П.Царик - Депонированая рукопись. (Деп. в УКРИНТЭИ № 576. 06.05.1992). – 76с.
2. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення / [М.М. Барна, Л.П. Царик, В.М. Черняк та ін.] – Тернопіль: Лілея, 1997. – 64 c.
3. Царик Л.П. Географічні засади формування і розвитку природоохоронних систем Поділля: концептуальні підходи, практична реалізація / Л.П. Царик – Тернопіль: Видавн. відділ ТНПУ, 2009. – 320 с.
4. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика / Л.П. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга – „Богдан”, 2006. – 256 с.
5. Царик Л.П. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу / Л.П.Царик, Г.В.Чернюк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 188 с.
6. Царик Л.П.(співавтор і ред.) Природні умови і природні ресурси Тернопільської області. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010 (у друці).

Контакти:
Україна, 46027, м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, географічний факультет, тел. 8 (0352) 43-61-54, електронна пошта: Ltsaryk@rambler.ru

Новини