Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна

Кафедра геоекології і методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету

Історія кафедри. Свій родовід кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін веде з 1993 року – року ліцензування спеціальності «екологія та охорона навколишнього природного середовища» на географічному факультеті та першого набору на неї студентів. Відкриття цієї спеціальності стало початком нового етапу у розбудові майбутнього університету, оскільки це була перша непедагогічна спеціальність у педагогічному інституті. Цього ж року при кафедрі географії України і краєзнавства була створена секція геоекології Викладачами секції розроблені перші навчальні плани, робочі програми з фундаментальних екологічних дисциплін, лекційні і лабораторні курси, підготовлені методичні розробки, практикуми. Проведена значна робота з формування бібліотечного фонду, започаткована кафедральна бібліотека, придбаний необхідний інвентар, приладдя для проведення польових навчальних практик. У цей період започатковується співпраця з дирекцією природного заповідника «Медобори», Ойцовського національного парку (Польща), Вищою педагогічною школою м.Кельце з питань проведення навчальних практик, обміну студентами, стажування викладачів.

З моменту акредитації спеціальності у 1997 році розпочався наступний етап – підготовки до ліцензування магістратури з даної спеціальності. Підготовлений перший навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл «Основи екологічних знань». Перша колективна монографія за участю викладачів секції присвячена фізико-географічним та біоекологічним дослідженням унікального заповідного об’єкту – Голицького ботаніко-ентомологічного заказника(1997) підготовлена у співпраці з науковцями природничого факультету педагогічного університету. У цьому ж році організована експедиція «Дністер - 1997» з дослідження екологічного стану заповідних об’єктів дністровської долини, виявлення перспективних для заповідання територій, їх флористичного складу. У 1998 році студенти спеціальності екологія вперше проходять навчальну практику з заповідної справи у Ойцовському національному парку (Польща), що поклало початок міжнародній співпраці за підтримки заст. директора парку з наукової роботи, д-ра Ю.Партики.

Акредитація підготовки спеціалістів з екології у цьому ж році стала відправним моментом створення випускної кафедри. У 1999 році колективом секції геоекології була проведена перша Міжнародна наукова конференція «Еколого-географічний напрям у сучасній географічній науці» у роботі якої взяли участь 97 представників наукових організацій, навчальних закладів і управлінських структур.

У 2000 році була створена кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін, яку очолив за сумісництвом декан географічного факультету доц. Царик Л.П.

Структура кафедри

структура кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ

Основні наукові здобутки кафедри, наукова співпраця з установами, організаціями. Колектив кафедри працює над науково-дослiдною роботою на тему Еколого – географічні засади оптимізації природокористування, охорони природи та сталого розвитку у Подільському регіоні ( д.р.№ 0113u000125).

Викладачами кафедри опубліковано ряд монографій: «Проблеми екології рідного краю» (1993), «Голицький ботаніко-ентомологічний заказник»(1997), «Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу» (2001), «Еколого-географічний аналіз та оцінювання території: теорія та практика»(2005), «Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація)» (2009), спільно з викладачами кафедри фізичної географії «Природні умови і ресурси Тернопільщиниі» (2011), "Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування" (2013) видано понад 30 навчальних посібників з екологічних предметів серед яких: Заповідна справа (2013), Регіональна фізична географія поверхні Землі (2013), Екологічно чисте виробництво (2013), Біологічні основи охорони природи (2013), Моніторинг довкілля (2013), Основи екології  (2013), Математичні методи в екології (2013). Ряд публікацій у закордонних виданнях: In vitro manipulation and propagation of Gentiana L. species from the Ukrainian flora. In: The Gentianaceae, v. 2 Biotechnology and Application. Ed. by Jan J. Rybczyński, Michael R. Davey and Anna Mikuła. – Berlin, Heidelberg, New York: Springer (2013), Стратегия популяций Gentiana lutea L. в Украинских Карпатах. Екология (Новосибирск, Россия) (2013).

Кафедра була організатором чотирьох міжнародних наукових конференцій з проблематики еколого-географічних досліджень (1999, 2004, 2010, 2013 рр.).

Здійснюється підготовка нових навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри для запровадження дистанційної освіти. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із вченими провідних наукових організацій та ВНЗ України, зокрема з Інститутом екології Карпат НАН України (м. Львів), природним заповідником „Медобори”,НПП "Дністьровський каньйон"; Львівським, Київським, Чернівецьким, Кам’янець-Подільським національними університетами, Луцьким національним технічним університетом, Ойцовським Національним парком (Польща). Налагоджується співпраця з Краківським педагогічним університетом у навчальній і науковій роботі, відновленні зарубіжних практик студентів у заповідних територіях, обмін викладачами на період проведення стажування.

У структурі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія «Моделювання еколого-географічних систем» у рамках якої здійснюється науково-дослідна робота викладачами, аспірантами, магістрантами та студентами. В рамках наукової тематики лабораторії підготовлено докторську та десять кандидатських дисертацій, шість наукових монографій, десятки наукових статей. За період з 2010 по 2014 роки виконано три госпдоговірні теми: "Про розробку схеми екомережі м. Тернополя", "Розробка проекту організації території РЛП "Загребелля"","Розробка екологічного паспорту м. Тернополя". Тісна наукова співпраця здійснюється з місцевими установами і організаціями.

Наукова співпраця з місцевими установами, організаціями

Наукова співпраця з місцевими установами, організаціями

Навчальна робота кафедри. Кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін забезпечує підготовку студентів географічного факультету за спеціальністю Екологія, охорона навколишнього середовища, збалансоване природокористування (бакалаври, спеціалісти,магістри) як випускова, а також студентів спеціальності Географія (спекіалізація Екологія) Окрім цього викладачі кафедри читають дисципліну «Основи екології» майже на всіх спеціальностях університету.

Навчальна робота кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

Практичні, лабораторні заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матеріалами, які періодично оновлюються згідно навчальних програм.

Навчальна робота кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

На кафедрі функціонує вісім проблемних груп, в яких задіяно близько 80 студентів. Щорічно професорсько-викладацький склад курує написання курсових, дипломних та магістерських робіт. Студенти спеціальності беруть результативну участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт з екології і стають їх призерами.

Навчальні та виробничі практики є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів екології. Впродовж навчання студенти щороку проходять чотирьохтижневі навчальні практики: на першому курсі – загально-екологічну, на другому курсі – у заповідних об’єктах, ландшафтно-екологічну – на третьому курсі, екологічну практику на виробництві та педагогічну практику в школі – на четвертому курсі, переддипломну практику - на п’ятому курсі та науково-педагогічну – в магістратурі.

Навчальна робота кафедри геоекології та методики викаладання екологічних дисциплін

Громадська робота: участь в екологічних проектах і акціях. Значна увага на кафедрі приділяється започаткуванню певних кафедральних традицій – посвяти першокурсників у студенти, тижнів кафедри, днів довкілля, свята екватора тощо. У Збаразькій ЗОШ-2 І-ІІІ ступенів ім. І.Франка створений філіал кафедри, що послужило тісній співпраці викладачів з вчителями природничого профілю, членами еколого-краєзнавчого гуртка «Медобори». У 2000 році кафедра ініціювала започаткування обласного-еколого-краєзнавчого проекту «Твій рідний край» для учнів загальноосвітніх шкіл з метою активізації прикладних еколого-географічних досліджень, екологічної освіти і виховання та природоохоронного просвітництва, профорієнтації школярів. Учасники проекту отримують досвід організації і проведення польових досліджень, спостережень, екологічних акцій, стають авторами цікавих краєзнавчо-екологічних проектів. Десятки учасників проекту стали студентами природничих спеціальностей Тернопільського, Львівського, Київського університетів.

Еколого-краєзнавчий проект

Еколого-краєзнавчий проект "Твій рідний край"

Прибирання території РЛП

Прибирання території РЛП "Загребелля"

Закладка шкільного дендрарію

Закладка шкільного дендрарію

Профорієнтаційна робота з учнями шкіл

Профорієнтаційна робота з учнями шкіл

Сфера працевлаштування випускників. Розподіл випускників спеціальності екологія здійснюється відповідно укладених угод про співпрацю між кафедрою, факультетом, університетом та Департаментом екології природних ресурсів при облдержадміністрації, управлінням екологічної безпеки, управлінням освіти і науки, управліннями промисловості і сільського господарства, національними природними парками "Кременецькі гори" і "Дністровський каньйон", природним заповідником "Медобори", обласним еколого-натуралістичним центром.

Ми раді індивідуальній та колективній співпраці в рамках надання освітніх послуг, розв'язанні місцевих екологічних проблем, проведенні екологічних акцій, реалізації природоохоронних проектів, екопросвітницьких заходів.

Склад кафедри. Кафедра налічує у своєму штаті 12 осіб. Завідувач кафедри – доктор географічних наук, професор Царик Л.П.; 6 доцентів – кандидати географічних наук І.М. Барна, Н.П. Стецько, І.Ю. Чеболда, Л.В. Янковська та кандидати біологічних наук Л.Р. Грицак і Н. О. Лісова, асистент кандидат географічних наук – С.Р. Новицька, асистенти - І.Г. Каплун, М.Я. Гінзула та лаборанти – В.С. Коваль та Т.С. Тетюк.

кафедра геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ
Колектив кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін. Зліва направо: Н.П. Стецько, В.С.Коваль, І.Г. Каплун,
Т.С. Тетюк, С.Р. Новицька, Л.П. Царик, Л.В. Янковська, Л.Р. Грицак,
Н.О. Лісова, І.М. Барна.   

Новини