Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  звіти практик

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі (травень-червень 2017 рік)

Традиційно на другому курсі географічного факультету пройшла польова практика з топографії й картографії: студентів 22 групи – з 31 травня по 7 червня, студентів 21 групи – з 8 по 15 червня.

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі (травень-червень 2017 рік)

Інструктаж із техніки безпеки та ознайомлення з правилами поводження з геодезичними інструментами у 21 групі

На початку практики студенти пройшли інструктаж з техніки безпеки, прослухали вимоги до поводження з топографічним (геодезичними) інструментами, освоїли правила ведення польових щоденників, правила викреслювання умовних знаків топографічних планів, профілів тощо, а також організаційні питання проведення польової практики.

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

Робота з ватерпасування й нівелювання починається із освоєння будови нівелірної рейки. Настанови Мандриці В. дає керівник практики доцент М. В. Потокій

У обох групах нівелювання та інші знімальні роботи проводилося двома бригадами. Бригадирами були Дутка Андрій та Мандрика Володимир – у 22-й групі, Мізик Микола та Шилівський Тарас – у 21-й групі.

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

На трасі ватерпасування працюють студенти 22 групи Дутка Андрій, Вільчинська Ілона, Жайвороко Наталія та Гавришко Марія

Практика зазвичай розпочинається із азів: уміння орієнтування на місцевості, робота біля пунктів Державної опорної геодезичної мережі, проведення лінійних вимірів на місцевості (при цьому застосовувалися сталеві мірні стрічки, ниткові віддалеміри приладів), проведення найпростіших видів планових і висотних знімань – екерного, компасного (бусольного), ватерпасування.

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

Перед початком геометричного нівелювання – будова нівеліра Н-3. принцип роботи на ньому (22 група).

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

На приладі вчиться працювати Жайоронко Наталія, Турецька Наталія і Гавришко Марія (22 група)

Далі були складніші види знімань. Спочатку – геометричне чи технічне нівелювання. До проведення робіт була підготовлена траса нівелювання, розбиті пікетні точки, вибрані місця станцій. У 22-й групі нівелювання виконувалося двома приладами Н-3 і одним Н-10КЛ, у 21-й – двома приладами Н-3. Спочатку був польовий етап, який охоплював власне нівелювання способом «із середини». Знімання проводили Дутка А. і Турецька Н. – у 22 групі, Мізик М. і Павлюк О. – у 21 групі. Враховуючи, що прилади на кафедрі – навчальні і багато років не юстувалися, бригади отримали непогані результати: висотна неув’язка склала не більше 8 мм. Значний обсяг обчислювальних робіт проводилося безпосередньо в польових умовах (визначення перевищень, обчислення висотної неув’язки, її виправлення, знаходження абсолютних висот точок), лише викреслювання профілю нівелювання – в камеральних.

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

Нівелювання проводить бригада №2 (Леньковська Марія, Турецька Наталія, Сабадх Світлана і Спас Ірина)

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

Значна частина роботи з обчислень результатів нівелювання проводиться «гарячими слідами» – безпосередньо в польових умовах

Наступними видами робіт стали побудова теодолітного полігона і вимірні роботи в ньому, проведення техеометричного (теодолітного) знімання і викреслювання плану місцевості.

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

22 група після проведення польового етапу технічного нівелювання

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

На трасі ватерпасування 2 бригада 21 групи (Найда Тетяна, Студенна Юлія, Мельник Владислав, Шилівський Тарас, Танавський Ігор, Павлюк Олеся

Спочатку вибиралося місце для проведення знімання, потім будувався полігон (трикутник), у якому вимірювалися довжини ліній (мірними стрічками) та внутрішні кути, а вже потім проводилося саме тахеометричне знімання полярним способом (до кожної точки місцевості вимірювалися горизонтальний і вертикальний кути та відстань нитковим віддалеміром). У польових умовах проводилося тригонометричне нівелювання сторін полігона, а також значна частина обчислювальних робіт (виправлення кутової неув’язки, обчислення координат вершин теодолітного полігону, викреслювання плану місцевості).

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

Вивчення будови нівеліра Н-3 та правил роботи на ньому (21 група)

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

Перед проведенням нівелювання (21 група)

А завершилася практика роботою з аерофотознімками і складанням топографічного опису місцевості, де відбувалася практика, та здачею матеріалів практики.

Цьогоріч практика проходила у досить складних погодних умовах, ряд видів знімань доводилося виконувати за дещо скороченою програмою.

Все ж студенти обох груп повністю виконали намічені завдання практики і отримали непогані оцінки.

Польова практика з топографії та картографії на другому курсі травень-червень 2017 рік

Нівелювання під дощем завершене

 

Автори: Потокій М. В., доцент кафедри географії та методики навчання,
Дутка А., Мізик М. – студенти 22 та 21 групи.

Фото – Ольга Біняшевська і Вікторія Гут (22 група),
Коцовський В. і Мізик М. (21 група)  Новини