Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  події


Студентська конференція
"Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин"

 

23 листопада 2017 року на географічному факультеті відбулася студентська конференцію на тему: «Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин», присвячена 130-річчю з дня народження видатного вченого-енциклопедиста, генетика, ботаніко-географа, основоположника сучасних наукових основ селекції та агрономії, вчення про світові центри походження культурних рослин та їх географічне поширення, одного з перших організаторів і керівників біологічної та сільськогосподарської науки в СРСР, академіка АН УРСР і академіка АН СРСР, дійсного члена ВАСГНІЛ, Президента Всесоюзного географічного товариства.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Конференцію організовано з ініціативи доцента кафедри географії та методики її навчання Михайла Васильовича Потокія та співробітників наукової бібліотеки – завідувача читальними залами Зіновії Йосипівни Ірик, провідних бібліотекарів Ольга Іванівни Шанайди, Ольги Василівни Кирлан та Зої Богданівни Снітинської.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

У вступному слові доцент М. В. Потокій ознайомив присутніх із вкладом академіка М. І. Вавилова в сучасну біологічну та сільськогосподарську науку, розкрив окремі світлі та трагічні сторінки в його біографії. Зокрема, відмітив, що М. І. Вавилов: 1) усією багатогранною діяльністю намагався вивести такі сорти зернових культур, які прогодували б усе населення Землі, а сам помер від голоду в камері смертників Саратовської в’язниці; 2) був членом великої кількості зарубіжних АН, наукових організацій, краще за британців знав стан розвитку їхньої біології, а в СРСР надовго пішов у забуття; 3) був геніальним вченим, створив унікальну наукову школу, безмежно довіряв своїм учням, сподвижникам, але не вмів розпізнати у цих людях ворогів, заздрісників його слави; 4) створив унікальні інститути – Всесоюзний інститут рослинництва (ВІР) у Ленінграді та Інститут генетики в Москві; жив між цими двома містами (як правило, у поїзді; він купляв два білети у двомісне купе і працював цілу ніч, готуючи доповіді, вичитуючи монографії тощо); 5) за його ініціативи та сприяння вся країна – від зони пустинь Середньої Азії до арктичної тундри Кольського півострова – була вкрита дослідними станціями, ділянками, стаціонарами, на яких тривала напружена робота із виведення нових сортів зернових, технічних, луб’яних, субтропічних культур. Саме на одній із таких ділянок, під Одесою, академік Микола Вавилов віднайшов талановитого, беручкого, надзвичайно працьовитого агронома без спеціальної освіти, підняв його на вершину слави, зробив з нього академіка, орденоносця, а той зжив зі світу свого вчителя і його обидва дітища – НДІ, започаткувавши в радянській марксистсько-ленінській біології по суті період застою; 6) згодом, через 15. 20 і 25 років після смерті академіка, його будуть возвеличувати ті, хто писав на нього наклепи, доноси.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

У виданій в 1950-х роках БСЭ стаття про Миколу Івановича Вавилова відсутня. Невеличка стаття про нього вміщена у додатковому томі цього видання. Не було його прізвища і в усіх виданнях, присвячених ювілеям АН СРСР у 1940-60-х роках. Загалом до середини 1970-х років прізвище М. І. Вавилова воліти краще не згадувати. Лише в кінці існування СРСР про академіка Миколу Вавилова згадали, йому присвятили ряд конференцій, видали окремі праці. У 1987 році урочисто відзначили 100-річчя з дня народження академіка М. І. Вавилова. Помалу його прізвище повертається із забуття.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

У вітальному слові учасникам конференції завідувач кафедри географії та методики її навчання доктор географічних наук, професор Мирослав Сивий наголосив на заслугах академіка М. І. Вавилова перед географією, вказавши, що він був найвідомішим на той час у світі ботаніко-географом, видатним мандрівником, який не прагнув нових відкриттів, а займався збором насіння культурних рослин та їх диких родичів у природі, отримав одну із найвищих відзнак Географічного товариства – Золоту медаль М. М. Пржевальського, десять років очолював Всесоюзне географічне товариство.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

М. Я. Сивий також звернув увагу на зв’язки академіка М. І. Вавилова з Україною, де розпочиналася його наукова діяльність, де він організовував дослідні поля, станції, де він «відкрив» для науки Трохима Лисенка, де провів останню в житті експедицію і був заарештований.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Ольга Іванівна Шанайда та Ольга Василівна Кирлан представили виставку творів академіка М. І. Вавилова, основні його праці, видані ще за його життя і після трагічної загибелі, праці про нього, журнальні статті, записки журналістів, матеріали розслідувань його смерті тощо.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Зіновія Йосипівна Ірик та Зоя Богданівна Снітинська продекламували вірш, присвячений життю і творчості академіка М. І. Вавилова.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

У доповіді Марії Карпенко (21 гр.) та Аліни Кульбаби розкрито біографію вченого, основні віхи його творчої діяльності, основні подорожі для збору насіннєвого матеріалу та зразків культурних рослин і їх диких родичів у живій природі.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Доповідь Анастасії Ємець (21 гр.) та Юлії Студенної була присвячена початку наукових досліджень, які були пов’язані із українською землею, із Полтавщиною. Тут майбутній академік, ще будучи студентом Петровської (у Москві) сільськогосподарської академії, осягав ази агрономічної, селекційної та генетичної науки, провів свої перші досліджував динаміку вологості ґрунту, з власної ініціативи започаткував досліди з впливу протруювання насіння ячменю, зараженого сажкою, а також хімічною обробкою осоту. Саме на основі досліджень, проведених на Полтавській дослідній станції, ним написані перші три наукові статті. Активно працював Микола Вавилов у галузі селекції багаторічних трав у селі Березоточа, поблизу Лубен, де пізніше досліди були продовжені із лікарськими рослинами, зокрема м’ятою. З 1923 року на території тодішньої УСРР діяли 11 селекційно-дослідних станцій (Білоцерківська, Верхняцька, Одеська, Лубенська, Полтавська, Кримська), на яких вивчалися 185 нових сортів культурних рослин. М. І. Вавилов добивався перед Наркомземом УСРР організації на базі Полтавської станції відділу сільськогосподарської ботаніки. У 1926 році за ініціативи М. І. Вавилова під Харковом була створена Українська станція Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових культур. Таке піклування про розвиток біології на території УСРР знайшло відгук у керівництві ВАН: у 1929 році М. І. Вавилов обраний академіком Всеукраїнської Академії наук. Активно співпрацював вчений із селекціонерами Криму. Останньою експедицією вченого була Західноукраїнська експедиція, на землі, що незадовго перед цим були приєднані до складу УРСР, – Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області. Саме тут, 6 серпня 1940 року вчений був заарештований органами НКВС.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

У своїй доповіді Ірина Федик (21 гр.) і Юлія Сеник (42 гр.) розкрили перебіг деяких найважливіших ботаніко-агрономічних та географічних подорожей Миколи Вавилова. Зокрема: на Кавказ, в Передню Азію, Іран, Афганістан (побував у важкодоступному районі Кафірістан, а в 1924 році знову відвідав Афганістан, дослідив місцеві види гороху), Памір, Фергану (тут вчений досліджував хлібні злаки, 1916 р.). За подорожі в Афганістан вчений удостоївся найвищої нагороди Всесоюзного Географічного товариства – Золотої медалі М. М. Пржевальського. Значними були його подорожі в Центральну Америку, Середземномор’я й Північну Африку, Абіссінію (Ефіопію), Південну Америку. Загалом здійснив понад 100 подорожей та екскурсійних поїздок у понад 50 країн світу на 5 континентах.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

У доповіді Олега Газилишина (21 гр.) і Діани П’єнтак (32 гр.) висвітлено кропітку роботи академіка Миколи Вавилова з дослідження районів давнього землеробства, зокрема Передньої Азії, Афганістану, Ірану, Індії, Китаю, Мексики, Гватемали, Перу, Алжиру, Японії, Південно-Східної Азії. У своїх дослідженнях академік Микола Вавилов намагався виявити географічні умови розвитку землеробства, ґрунтово-кліматичні та суспільно-географічні особливості вирощування тих чи інших культурних рослин.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Однією із центральних доповідей конференції стала доповідь Наталії Фурди (21 гр.) і Віти Рипули (42 гр.), присвячена розробленому академіком М. І. Ввавилом вченню про центри походження культурних рослин. Доповідачки детально зупинилися на характеристиці кожного з семи центрів і навели чудові фото цих культур, розповіли про їхні корисні властивості.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

У доповіді Назара Гапія (21 гр.) і Ольги Голубович (42 гр.) висвітлено питання, пов’язані із арештом, судом, ув’язненням вченого, перебування його у в’язницях НКВС (зокрема в камері смертників Саратовського пересильної в’язниці), загибель та реабілітацію.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Сніжана Бартко (21 гр.) і Леся Николаїшин (42 гр.) розповіли про наукову спадщину академіка Миколи Вавилова, охарактеризували основні праці, що принесли йому всесвітнє визнання – «Про походження культурного жита», «До пізнання м’яких пшениць», «Центри походження культурних рослин», «Географічна мінливість рослин», «Селекція як наука», «П’ять континентів», а також його величезну роботу з впровадження в агрикультуру нових видів зернових, технічних, луб’яних, каучуконосних, дубильних та інших рослин.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Ліля Коржук, Мар’яна Ланова (21 р.) та Іванна Чупрей повідомили про роботу із увічнення пам’яті видатного вченого. Це і заснування премії та Золотої медалі імені М. І. Вавилова, присвоєння імені вченого Полтавському інституту агропромислового виробництва, вулицям і майданам, науковим товариствам; показали пам’ятники та меморіальні дошки у Києві, Чернівцях, Саратові, Санкт-Петербурзі.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

В обговореннях виступила доцент кафедри географії та методики її навчання Ольга Михайлівна Варакута. Вона відмітила значну поінформованість та високий рівень підготовки доповідей і презентацій, вміння логічно викладати матеріал, робити узагальнення та висновки. Особлива подяка – працівникам наукової бібліотеки, які підготували виставку фондів і вірш, присвячений академіку М. І. Вавилову.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

У заключному слові куратор і співорганізатор конференції М. В. Потокій нагадав присутнім слова Нобелівського лауреата Вільгельма Оствальда про виключну роль книг у становленні видатних людей.

Микола Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних рослин Конференція 2017

Девізом академіка М. І. Вавилова було: «Життя коротке. Треба поспішати». М. В. Потокій закликав студентів керуватися цим девізом у їхньому житті. Думається, що проведена географами конференція стала маленьким вкладом у вивчення творчості видатного біолога й географа.

 
Автор публікації: М. В. Потокій,
доцент кафедри географії та методики її навчання

Фото: студентки 31 групи Оксани Демків
та магістрантки Анжели Карпець


Новини