Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  події

Студентська конференція "Юрій Липа – автор української чорноморської геополітичної доктрини"

7 травня 2015 року на кафедрі географії та методики її навчання відбулася студентська конференція на тему: «Юрій Липа – автор української чорноморської геополітичної доктрини», присвячена 115-річчю з дня народження видатного українського політолога, геополітика, письменника, поета, публіциста, громадського діяча, лікаря.

Співкерівники конференції М. В. Потокій та І. Л. Дітчук

Співкерівники конференції М. В. Потокій та І. Л. Дітчук

Співкерівники конференції М. В. Потокій та І. Л. Дітчук

Кураторами конференції стали викладачі кафедри Ігор Львович Дітчук та Михайло Васильович Потокій. Співорганізаторами конференції були працівники наукової бібліотеки, провідні бібліотекарі Зіновія Йосипівна Ірик, Ольга Іванівна Шанайда, а також Тернопільський відділ Українського географічного товариства. Із доповідями виступали студенти 21 та 22 груп географічного факультету.

Вітальне слово учасникам конференції від декана географічного факультету доцента А. В. Кузишина
Вітальне слово учасникам конференції від декана географічного факультету доцента А. В. Кузишина

У вступному слові декана географічного факультету, кандидата географічних наук, доцента кафедри географії України та туризму Андрія Васильовича Кузишина прозвучали слова вдячності викладачам і студентам за повернення до прізвищ українських сподвижників, які віддали України найдорожче, – своє життя. Хоча Юрій Липа і не був географом, його прізвище присутнє у будь-якому підручнику чи посібнику із суспільної географії, соціально-економічної географії, політичної географії чи геополітики.

Вітальне слово учасникам конференції від завідувача кафедри професора М. Я. Сивого
Вітальне слово учасникам конференції від завідувача кафедри професора М.Я.Сивого

У вітальному слові завідувача кафедри географії та методики її навчання, доктора географічних наук, професора Мирослава Яковича Сивого прозвучала похвала організаторам конференції за роботу з повернення із забуття таких прізвищ, як Юрій Липа, Олена Степанів тощо.

Вітальне слово голови Тернопільського відділу Українського географічного товариства І. Л. Дітчука
Вітальне слово голови Тернопільського відділу Українського географічного товариства І. Л. Дітчука

Ігор Львович Дітчук відмітив, що подібні конференції стали традицією на кафедрі, вони розширюють кругозір студентів, сприяють роботі із літературними джерелами, пошукам інформації за допомогою сучасних комунікаційних технологій, вчать студента мислити творчо, цікаво подавати матеріал тощо.

 Стенд із працями Юрія Липи та власний вірш про Юрія Липу представляє завідувач читальними залами І. Й. Ірик
Стенд із працями Юрія Липи та власний вірш про Юрія Липу представляє завідувач читальними залами І. Й. Ірик

Виставку творів Юрія Липи, статті про нього презентувала завідувач читальними залами наукової бібліотеки Зіновія Йосипівна Ірик. Вона прочитала власний вірш про Юрія Липу.

У вступному слові співкерівник конференції М. В. Потокій представив презентацію про внесок Юрія Івановича Липи у розробку геополітичних поглядів на місце України у світі.

Вступне слово співкерівника конференції М. В. Потокія
Вступне слово співкерівника конференції М. В. Потокія

Учасниця конференції доцент кафедри О. М. Варакута
Учасниця конференції доцент кафедри О. М. Варакута

У першій доповіді – «Життєвий шлях Юрія Липи» студенток 22 групи Марії-Терези Мотики, Ольги Форись та Тетяни Літковець викладено основні життєві віхи Юрія Липи.

Доповідають студентки 22 групи М.-Т. Мотика, О. Форись, Т. Літковець. Тема доповіді – «Життєвий шлях Юрія Липи»
Доповідають студентки 22 групи М.-Т. Мотика, О. Форись, Т. Літковець. Тема доповіді – «Життєвий шлях Юрія Липи»

 У доповіді студенток 22 групи М. Панькевич, Н. Тулай, Н. Полянська і Т. Метельської «Одеський період у житті Юрія Липи. Cтановлення Ю. Липи як літератора» висвітлено окремі спірні питання про місце народження майбутнього поета і вченого, одеський період його життя й творчості, участь у визвольних змагання 1917-1918 рр., боротьбу із більшовицькими заколотниками, окремі питання літературної діяльності.

Із доповіддю «Одеський період у житті Юрія Липи. Cтановлення Ю. Липи як літератора» виступають студентки 22 групи М. Панькевич, Н. Тулай, Н. Полянська і Т. Метельська
Із доповіддю «Одеський період у житті Юрія Липи. Cтановлення Ю. Липи як літератора» виступають студентки 22 групи М. Панькевич, Н. Тулай, Н.Полянська і Т. Метельська

 Виступ студентів 22 групи В. Сапуги, Н. Паславської, Н. Жмелюка і М. Куриляк «Становлення Ю. Липи як політолога і геополітика. Праця «Розподіл Росії» присвячений усесторонньому висвітленню діяльності Юрія Липи як політолога і геополітика, детальному аналізові однієї з його основних геополітичних праць. Студенти зупинилися на тих моментах праці, які показують ницість Московії, Московщини, Російської царської чи Радянської більшовицької імперії, її неспроможність розв’язати питання національного, соціально-економічного розвитку колишніх їхніх окраїн.

Студенти 22 групи В. Сапуга, Н. Паславська, Н. Жмелюк і М. Куриляк представили доповідь «Становлення Ю. Липи як політолога і геополітика. Праця «Розподіл Росії»
Студенти 22 групи В. Сапуга, Н. Паславська, Н. Жмелюк і М. Куриляк представили доповідь «Становлення Ю. Липи як політолога і геополітика. Праця «Розподіл Росії»

 Були продемонстровані картографічні матеріали з даної книги Юрія Липи і детально проаналізовані.

Ще однією з основних доповідей на конференції була доповідь «Реалізація геополітичних положень Ю. Липи. Праця «Призначення України», представлена студентами 21 групи В. Бочаровим, Р. Кав’як, Т. Карач та І. Пташник. Студенти детально проаналізували суть так званої Чорноморської (Південної) геополітичної доктрини України, вказали на вже здійснені соціально-економічні та геополітичні проекти в її рамках та можливості подальшої співпраці України з країнами Чорноморського регіону чи Балтійсько-Чорноморського-Каспійського регіону.

«Реалізація геополітичних положень Ю. Липи. Праця «Призначення України» – тема доповіді студентів 21 групи В. Бочарова, Р. Кав’як, Т. Карач та І. Пташник
«Реалізація геополітичних положень Ю. Липи. Праця «Призначення України» – тема доповіді студентів 21 групи В. Бочарова, Р. Кав’як, Т.Карач та І. Пташник

 Студентка 22 групи Н. Ратинська та студентки 21 групи Н. Ісевич та М. Базан у доповіді «Місце України у сучасних геополітичних та геостратегічних концепціях» показали місце України у ряді геополітичних та геостратегічних концепціях та доктринах, зокрема у доктринах Збігнєва Бжезінського «Велика шахівниця», Р. Ганнінгтона, С. Спайкмана, А. Дугіна, Д. Ліхачова, М. Драгоманова, М. Грушевського, С. Рудницького.

«Місце України у сучасних геополітичних та геостратегічних концепціях» – тема доповіді студентки 22 групи Н. Ратинської та студенток 21 групи Н. Ісевич та М. Базан
«Місце України у сучасних геополітичних та геостратегічних концепціях» – тема доповіді студентки 22 групи Н. Ратинської та студенток 21 групи Н.Ісевич та М.Базан

 У виступі прозвучали паралелі між окремими доктринами і сучасними подіями на Кримському півострові та на Донбасі.

Завершальним був виступ студенток 22 групи А. Федючок, А. Петрушки та О.Савки «Вшанування пам’яті Ю. Липи». Виступаючі проаналізували видані в післявоєнні роки в різних країнах твори Юрія Липи, відкриті на його честь пам’ятник та пам’ятні знаки й дошки, вивчення літературної творчості у курсі української літератури у 11 класі загальноосвітньої школи та геополітичних поглядів у курсах вузівської суспільної географії та політичної географії.Із доповіддю «Вшанування пам’яті Ю. Липи» виступають студентки 22 групи А. Федючок, А. Петрушка та О. Савка
Із доповіддю «Вшанування пам’яті Ю. Липи» виступають студентки 22 групи А.Федючок, А. Петрушка та О. Савка

В обговоренні взяли участь студенти та викладач кафедри І. Л. Дітчук.

Робочі моменти конференції
Робочі моменти конференції

 Загальне фото
Загальне фото 

 

Новини