Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна

Навчальна робота

Сьогодні на факультеті здiйснюється пiдготовка фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнів бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямами: „Географія”, „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, „Туризм”.

Фахівцям за напрямом підготовки „Географія” присвоюються такі кваліфікації: бакалавр педагогічної освіти, вчитель географії основної школи; вчитель географії, основ економіки, екології, природознавства, організатор краєзнавчо-туристичної роботи (спеціалісти); вчитель географії, екології, основ економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи (спеціалісти); магістр педагогічної освіти, викладач географії.

Фахівцям за напрямом підготовки „Екологія та охорона навколишнього середовища” присвоюються такі кваліфікації: бакалавр екології, фахівець з природоохоронної діяльності; еколог, спеціаліст з охорони навколишнього середовища, вчитель екології; магістр екології, викладач екології та охорони навколишнього середовища.

Фахівцям за напрямом підготовки „Туризм” присвоюються такі кваліфікації: бакалавр туризму; туризмознавець, екскурсознавець, спеціаліст з міжнародного туризму, організатор туристсько-краєзнавчої роботи; магістр туризму, туризмознавець, викладач туризму.

Сьогодні на факультеті навчається близько 900 студентів і магістрантів, у т. ч. близько 700 студентів денної форми навчання (400 – за напрямом підготовки „Географія”, 100 – „Екологія”, 200 – „Туризм”) та 200 студентів заочної форми навчання (спеціальностей „Географія” та „Екологія”). У 2010-2011 н. р. на факультеті є 32 академічні групи денної і 11 груп заочної форм навчання. За чисельністю студентів факультет посідає третє місце в університеті.

Студенти факультету неодноразово ставали переможцями і призерами всеукраїнських олімпіад з географії та екології серед студентів вищих навчальних закладів. Зокрема, переможцями олімпіад з географії були: Василина Ольга (1986 р.), Щавінський Володимир (1994 р.), Мандзюк Павло (2000 р.), другі місця посідали Гунько Сергій (1986 р.), Костецький Іван (1988 р.), Поселюжна Людмила (1996 р.), Герасимів Зоряна (2003), Заставецька Леся (2004 р.); треті – Алфер’єва Валерія (1985 р.), Поселюжна Людмила (1995 р.), Касіяник Ігор (2004 р.), Бондар Леонід (2008 р.). Другі місця на студентських олімпіадах з екології виборювали Бронецький Роман (2003 р.), Шеремета Оксана (2004 р.). Кращі студенти факультету нагороджуються іменними стипендіями, зокрема стипендією імені академіка С. Рудницького.

Матеріально-технічна база факультету включає аудиторний фонд (у розпорядженні власне факультету, крім загальноуніверситетських, – 3 лекційні аудиторії та 5 спеціалізованих кабінетів, 2 комп’ютерні класи на 45 місць), географічний стаціонар, геологічний музей.

Географічний стаціонар
розміщений на лівому березі р. Дністер у мальовничому куточку регіонального ландшафтного парку “Дністровський каньйон” (с. Дзвенигород Борщівського району). Він використовується для проведення наукових дослiджень і навчальних польових практик з фізико-географічних та екологічних дисциплін. детальніше>>


Колекційні фонди геологічного музею факультету, які нараховують нині понад 1500 експонатів, поповнюються щороку матеріалами, зібраними студентами під час проходження польових навчальних практик і наукових експедицій. Використовуються у навчальному процесі як факультету, так і загальноосвітніх шкіл міста Тернополя.

Велика увага приділяється проведенню навчальних польових та виробничих практик на території області, України та за її межами. Зокрема, студенти-географи виїжджають на практики в Карпати, на Шацькі озера, у центральні та південні області України і Крим. Студенти екологи проходять практики в природних заповідниках і національних парках України („Медоборах”, „Карпатському”, „Шацькому”, „Подільських Товтрах”) і Польщі („Ойцовському”), на господарських об’єктах Тернопільської та сусідніх з нею областей, а студенти спеціальності „Туризм” здійснюють навчальні й екскурсійні поїздки в різні частини України, а також у Польщу, Угорщину, Туреччину, Німеччину, Чехію. Проведенню навчальної педагогічної практики студентів сприяють тісні взаємозв’язки кафедр факультету зі школами м. Тернополя та області.

Вагомий внесок викладачiв факультету у розробку навчально-методичних матеріалів з географії, екології та туризму для студентiв університетів, учителів та учнiв загальноосвiтнiх шкiл, гiмназiй, коледжiв. Ряд навчальних пiдручникiв та посібників, підготовлених викладачами, мають гриф Міністерства освіти і науки України
.

Новини