Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна

Напрямки наукової роботи на факультеті

До науково-дослiдної роботи пiд керiвництвом викладачiв факультету залучаються кращі студенти і магістранти. На кафедрах сформовані проблемні наукові групи з досліджень окремих аспектів профільних наукових тем. Результатами роботи молодих науковців є публікації в наукових збірниках і журналах, курсові, дипломні та магістерські роботи. Студенти факультету неодноразово ставали переможцями і призерами конкурсів наукових робіт з географії та екології серед студентів вищих навчальних закладів України. Тричі відзначалася на всеукраїнських конкурсах студентських робіт Гінзула Мар’яна (друге місця з екології у 2007–2009 рр.), двічі – Миць Богдан (перше місце з екології у 2009 р. і друге – у 2008 р.) та Гавришок Богдан (друге місце з географії у 2008 р. і третє – у 2009 р.).

При кафедрах факультету функціонує аспірантура з географії, в якій навчалося і продовжує навчатися близько двадцяти осіб, здебільшого випускники факультету. Керівниками дисертаційних робіт є провідні науковці факультету – професори О. В. Заставецька, Д. І. Ковалишин, І. М. Пушкар, Й. М. Свинко, М. Я. Сивий, Л. П. Царик.

До науково-дослiдної роботи пiд керiвництвом викладачiв факультету залучаються також кращi вчителi мiста i областi, у тому числі до пiдготовки i проведення наукових та науково-методичних конференцiй, семiнарiв, курсiв підвищення фахового рівня вчителів, шкiльних предметних олiмпiад, конкурсiв-захистiв науково-дослiдних робiт учнів – членiв Малої академiї наук тощо. Викладачі і студенти факультету за участі учнів загальноосвітніх шкіл області проводять традиційний еколого-краєнавчий проект-конкурс “Твій рідний край”.

За багатьма показниками наукової діяльності (річні кількість та обсяг опублікованих робіт тощо) викладачі факультету посідають провідні місця в університеті. Результати наукової роботи впроваджуються в навчально-виховний процес ВНЗ і школи. Викладачі факультету є учасниками багатьох наукових і науково-практичних конференцій та семінарів регіонального, все-українського і міжнародного рівнів
>>.

Новини