Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна  конференції, зїзди, семінари


Третя Міжнародна Конференція “Історія української географії та картографії”, присвячена 130-літньому ювілею академіка С. Рудницького.

6–7 грудня 2007 р. у Тернополі відбулася Міжнародна конференція “Історія української географії та картографії”, присвячена 130-річчю від дня народження основоположника новітньої української географії академіка Степана Рудницького. Це вже третя за чергою конференція з даної тематики, — дві попередні відбулися в Тернополі у 1995 і 2000 роках і були присвячені відповідно 95-річчю з дня народження і 100-літньому ювілею видатного українського географа-енциклопедиста Володимира Кубійовича.

конференція Історія української географії та картографії
  

Нинішня конференція пройшла в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка під егідою Наукового товариства імені Шевченка та Українського географічного товариства. Вона була запланована як один із всеукраїнських заходів УГТ і НТШ зі вшанування пам’яті академіка Степана Рудницького та в рамках офіційно проголошеного у 2007 р. Року академіка С. Рудницького в Тернопільській області. Безпосередніми організаторами конференції стали Тернопільський відділ УГТ і кафедра географії України і туризму ТНПУ ім. В. Гнатюка.

конференція Історія української географії та картографії
  

Конференція стала одним з найбільш представницьких наукових зібрань, які будь-коли проводилися тернопільськими географами. Загалом на неї було подано 102 доповіді з 22 центрів України, Словаччини, Польщі й Канади, 120 їх авторів (у т. ч. 80 — із-за меж Тернопільського регіону) представляли 44 наукові, навчальні та інші осередки України: університети, інститути, загальноосвітні заклади, видавництва, бібліотеки, музеї тощо. Безпосередньо в роботі конференції, крім тернопільських науковців, взяло участь 50 гостей із 17-ти міст України (Києва, Львова, Харкова, Одеси, Чернівців, Луганська, Сум, Полтави, Переяслава-Хмельницького, Херсона, Житомира, Вінниці, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Рівного, Луцька, Івано-Франківська), а також із Пряшева (Словаччина) і Щецина (Польща).

конференція Історія української географії та картографії
  

Перед початком роботи конференції її учасники отримали заздалегідь надрукований збірник матеріалів наукового зібрання, а також пам’ятні сувеніри на згадку про Рік академіка С. Рудницького на Тернопільщині — календарик на 2008 р. з портретом вченого й логотипом конференції та кольоровий буклет, підготовлений Тернопільським відділом УГТ з нагоди відкриття меморіальної таблиці С. Рудницькому в м. Тернополі у квітні 2007 р.

конференція Історія української географії та картографії
  

Пленарне засідання конференції виявилося багатолюдним: на ньому, крім безпосередніх учасників, зібралися вчителі м. Тернополя та області, магістри й студенти старших курсів географічного факультету ТНПУ, зацікавлені особи з інших організацій і закладів, представники ЗМІ.

конференція Історія української географії та картографії
  

Наукову конференцію вступним словом відкрив перший проректор Тернопільського національного педагогічного університету Григорій Терещук, з вітальним словом до присутніх звернувся заступник голови Тернопільської ОДА, голова оргкомітету з проведення Року академіка С. Рудницького в Тернопільській області Анатолій Вихрущ. На пленарне засідання, яке пройшло під головуванням голови Географічної комісії НТШ в Україні Олега Шаблія, президента УГТ Петра Шищенка та завідувача кафедри географії України і туризму ТНПУ ім. В. Гнатюка Ольги Заставецької, було представлено 10 наукових доповідей, 4 з яких стосувалися дослідження життєвого та наукового шляху С. Рудницького. Це: “Три життєвих злами і три наукових іпостасі академіка Степана Рудницького” (проф. ЛНУ ім. І. Франка О. Шаблій), “Доля родини Степана Рудницького” (проф. Пряшівського ун-ту, акад. НАНУ Микола Мушинка), “Педагогічний досвід С. Л. Рудницького в контексті проблем сучасної освіти в Україні” (доц. Переяслав-Хмельницького пед. ун-ту ім. Г. Сковороди Антоніна Розсоха), “Степан Рудницький і Тернопільщина” (викл. ТНПУ ім. В. Гнатюка Ігор Дітчук).

конференція Історія української географії та картографії
  

Присутніми на пленарному засіданні були заслухані також доповіді: проф. КНУ ім. Т. Шевченка П. Шищенка “Україна у світовому географічному русі: До 135-річчя Південно-західного відділу Географічного товариства” (представлена в співавторстві з головою Асоціація вчителів географії України Неллою Муніч), директора Інституту географії НАН України, чл.-кор. НАНУ Леоніда Руденка “Тенденції взаємодії Суспільства і Природи та їх прояв на теренах України у ХХ ст. (географічний аспект)”, проф. Одеського НУ ім. І. Мечникова Олександра Топчієва “Від Балтійсько-Понтійської та Чорноморської доктрин до ГУАМу і СДВ: геополітична та геоекономічна ідентичність України у Балто-Чорноморсько-Каспійському просторі” (представлена в співавторстві з доц. цього ж ун-ту Зоєю Тітенко), доц. НПУ ім. М. Драгоманова (м. Київ) Сергія Міхелі “Українські ландшафтознавчі школи: історія становлення, теоретико-методологічний фундамент, основні напрями досліджень” та директора ДНВП “Картографія” д.г.н. Ростислава Сосси “Постаті української картографії (М. О. Коваль-Медзвецький, І. І. Стебницький, І. О. Стрельбицький)”. На жаль, з об’єктивних причин на конференцію не зміг прибути проф. Вінсорського ун-ту (Канада) Ігор Стебельський (його доповідь “Поняття географії батьківщини у діаспорі: слідами концепції Степана Рудницького”, як і більшість названих доповідей, опублікована в даному номері часопису).

конференція Історія української географії та картографії
  

Наприкінці пленарного засідання відбулася презентація нових видань з дослідження життя й наукової спадщини С. Рудницького, що вийшли друком протягом 2006–2007 років. Учасникам зібрання були представлені й коротко охарактеризовані книги:
1) Листування Степана Рудницького / Упорядкування, вступна стаття, примітки П. Штойка. – Львів: НТШ, 2006. – 435 с. У цій збірці епістолярної спадщини вченого оприлюднено 145 листів С. Рудницького до різних адресатів і 113 листів, надісланих йому. На жаль, упорядник книги доц. ЛНУ ім. І. Франка П. Штойко, що є одним з перших дослідників життя й діяльності С. Рудницького, не зміг прибути на конференцію через хворобу;
2) Прага — Харків — Соловки: Архівно-слідча справа академіка Степана Рудницького / Упорядкування, передмова, коментарі: О. І. Бабак, В. М. Даниленко, Ю. В. Плекан. – К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2007. – 260 с. Дана книга документів для оприлюднення широкому загалу була спеціально надіслана авторами в оргкомітет конференції після того, як вони довідалися про її проведення;
3) Новітня українська суспільна географія: Хрестоматія для студентів географічних та економічних факультетів і факультетів міжнародних відносин / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 1008 с. Академіку С. Руд-ницькому присвячений у книзі один з розділів (сс. 65–150), де надруковано три його праці;
4) Академік Степан Рудницький / За ред. О. І. Шаблія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. Це нова книга із серії “Постаті українського землезнання”, що є збірником 12-ти наукових праць С. Рудницького;
5) Географ-академік Степан Рудницький / Упорядник І. Дітчук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 200 с. Ця книга – посібник із серії “Видатні постаті Тернопілля” вийшла якраз напередодні конференції; в її презентації взяв участь директор видавництва Б. Будний.

конференція Історія української географії та картографії
  

У перерві між пленарним та секційними засіданнями конференції її учасники мали змогу взяти участь у спеціальному погашенні поштового конверта та марки з нагоди 130-ї річниці від дня народження акад. C. Рудницького та Року С. Рудницького в Тернопільській області. Конверт, марка та штемпель для погашення були виготовлені на замовлення Тернопільського відділу Українського географічного товариства. На конверті — зображення будинку в м. Тернополі, на фасаді якого у 2007 р. була відкрита меморіальна таблиця С.Рудницькому, і сам пам’ятний знак. Для основи поштової марки був використаний кольоровий портрет акад. С. Рудницького роботи тернопільського художника Б. Ткачика, виконаний з нагоди відкриття Року академіка С. Рудницького на Тернопільщині. Дата на штемпелі (“6 грудня 2007 року”) засвідчувала день проведення ювілейної конференції.   

конференція Історія української географії та картографії

Подальша робота конференції проходила в трьох секціях, які об’єднали сім запланованих її напрямків. У першій секції, що відбулася під керівництвом проф. Олега Шаблія та проф. Йосипа Свинка, було заслухано й обговорено 14 доповідей з тематик “Академік Степан Рудницький — фундатор новітньої національної географії, організатор географічної освіти України” та “Відомі й невідомі імена в українському і світовому землезнанні”. Друга секція об’єднала дослідників, які працювали над історією натургеографічних, геоекологічних та антропогеографічних студій в Україні та країнах-сусідах (керівники секції — проф. Володимир Круль і проф. Деонізія Ковалишин), тут прозвучало 18 доповідей. Широке коло питань, пов’язаних з історією становлення наукових шкіл та осередків української географії, ретроспективою та перспективними напрямками розвитку картографічної науки і практики, а також географічної освіти й просвіти в Україні було розглянуто в третій секції (керівники — проф. Ярослав Жупанський і д.г.н. Ростислав Сосса) — загалом 15 доповідей. За результатами роботи конференції було підготовлено і прийнято ухвалу.   

конференція Історія української географії та картографії
  

Основна частина матеріалів, надісланих на конференцію, була опублікована в спеціальному збірнику, що вийшов до початку її роботи (Історія української географії та картографії. Частина І: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. Тернопіль, 6-7 грудня 2007 р. – Тернопіль, 2007. – 232 с.). Інші матеріали, що є здебільшого дослідженнями життєвого шляху та наукової спадщини С. Рудницького, опубліковані як наукові статті у даному випуску часопису “Історія української географії”, присвяченому ювілею видатного академіка-географа.   

конференція Історія української географії та картографії

Насиченим на різноманітні події став другий день конференції. Зранку її учасники поклали квіти до пам’ятної таблиці академіку С. Рудницькому і оглянули виставку документів і матеріалів, присвячену С. Рудницькому, в державному архіві Тернопільської області, яка завдяки директору ДАТО Б. Хаварівському була розгорнута із середини листопада до середини грудня 2007 р. Далі вони відвідали Тернопільський обласний краєзнавчий музей, де мали змогу оглянути виставку робіт видатного скульптора ХVІІІ ст. Іоанна Георга Пінзеля (ця виставка, що була організована з нагоди проголошеного у 2007 р. в трьох галицьких областях “Року І. Г. Пінзеля”, якраз була розгорнута у Тернополі після її перебування у Львові та Івано-Франківську).   

конференція Історія української географії та картографії

У музеї учасники конференції оглянули експозицію речових матеріалів із невеликої вцілілої спадщини С. Рудницького, переданих музею у квітні 2007 р. проф. з Пряшева Миколою Мушинкою, і серед них — стіл родини Рудницьких, виготовлений у Тернополі у 80-х рр. ХІХ ст. Після того, як п. Му-шинка особисто ознайомив присутніх із надзвичайно цікавою історією столу, вони стали свідками ще однієї події з низки тих, що знаменували святкування Року С. Рудницького в Тернопільській області, — підписання угоди між Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм (директор С. Костюк) і Тернопільським відділом УГТ про надання можливості останньому щорічно використовувати письмовий стіл академіка С. Рудницького для символічної роботи географів Тернопільщини. А далі відбулося Перше почесне преміювання географів роботою за столом Степана Рудницького. Право на неї отримали учні загальноосвітніх закладів Тернопільщини — переможці обласної і міської (у м. Тернополі) та призери Всеукраїнської олімпіад з географії за останні два роки, учні Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка — переможці всеукраїнського турніру з географії у 2006 р., студенти географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка — переможці олімпіад та удостоєні стипендії імені Степана Рудницького. Безпосередніми учасниками цього дійства стали також всі присутні учасники конференції, які мали змогу посидіти за столом С. Рудницького й залишити відгук у спеціальній книзі записів. Надалі подібні заходи в Тернополі щорічно приурочуватимуться до дня народження С. Рудницького — 3 грудня.   

конференція Історія української географії та картографії

Після обіду учасники конференції здійснили автобусну краєзнавчу екскурсію у Збаразький історико-архітектурний заповідник. У відреставрованих залах пам’ятки архітектури сер. ХVІІ ст. — Збаразькій фортеці вони оглянули ряд музейних експозицій.   

конференція Історія української географії та картографії

Міжнародною конференцією з історії української географії і картографії та урочистими заходами, що її супроводжували, закінчився Рік академіка Степана Рудницького на Тернопільщині, який проходив тут в ознаменування 130-ї річниці від дня народження та 70-их роковин з дня смерті видатного українського вченого-географа, життя й діяльність якого були пов’язані із західноподільським краєм.

Автор публікації: Дітчук І. Л.

Новини