Факультет


Структура


Наукова робота


Навчальна робота


Виховна робота

Практики та експедиції


Студентам
Абітурієнтам
Випускники

Форум

Файли


Події

Фото тижня

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка>>

Географічний факультет

 


головна історія факультету

Сьогодення географічного факультету


У стінах Тернопільського національного педагогічного університету географічний факультет функціонує з 1990 року.

Нині в складі підрозділу діють чотири кафедри:
фізичної географії;
економічної і соціальної географії;
географії України і туризму;
геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Навчальний процес забезпечують 40 викладачів, серед них – член-кореспондент і академік Української екологічної академії наук, 6 докторів наук, професорів, 24 кандидати наук, доценти. Навчається близько 700 студентів денної та 200 заочної форми навчання.

На факультеті здійснюється підготовка фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйних рівнів: бакалавр, магістр за напрямами:
• географія;
• екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
• туризм.

Для забезпечення навчального процесу на факультеті облаштовано спеціалізовані навчальні кабінети-лабораторії, лекційні мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи з доступом в Інтернет.

Для проведення наукових досліджень та навчально-польових практик на базі факультету створений географічний стаціонар у мальовничому куточку регіонального ландшафтного парку “Дністровський каньйон”. Виробничі і маршрутні практики проводяться в різних регіонах України (Карпати, Закарпаття, Придністров’я, Полісся, Придніпров’я, узбережжя Азовського та Чорного морів, Гірський Крим). Організовуються пізнавальні екскурсії територією України та Європи.

При факультеті функціонує геологічний музей, який використовується для навчання студентів та проведення цікавих екскурсій для школярів під час проведення педагогічних практик.

Діють фахові клуби: екологічний, спелеологічний, спортивного туризму, КВК “Меридіан”, інформаційно-публіцистичний “Мапа”.

Новини